แจ้งเปลี่ยนน้ำหนักจากกิโลกรัมเป็นกรัม

โปโปกิ๊ฟช็อปขอแจ้งการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักสินค้าทุกรายการ

จากกิโลกรัมเป็นกรัม (1,000กรัม = 1กิโลกรัม)
เพื่อให้เป็นมาตฐานเดียวกับไปรษณีย์ไทยค่ะ
PoPoGiftshop

แจ้งการแสดงน้ำหนักทุกรายการสินค้า

เดือนนี้โปโปกิ๊ฟช็อป เพิ่มน้ำหนักทุกรายการสินค้าค่ะ เมื่อคุณลูกค้าและสมาชิกโปโปเข้าไปดูรายการสินค้าชนิดใดก็ตาม โปรแกรมจะแสดงน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัมค่ะ
โดย 1กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัมค่ะ

ยกตัวอย่างเช่นรูปภาพด้านล่าง โปรแกรมแสดงค่าน้ำหนักของไหมพรมไว้ที่ 0.08กิโลกรัม หรือ 80กรัมค่ะ โดยน้ำหนักที่แสดงในหน้าสินค้าเป็นน้ำหนักประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องช่างค่ะ โดยคุณคุณลูกค้าและสมาชิกโปโปสามารถดูได้ที่ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ค่ะ

สำหรับสินค้าอื่นๆ หากคุณลูกค้าเข้าไปแล้วไม่พบกับน้ำหนักสินค้า สามารถแจ้งให้โปโปกิ๊ฟช็อปแก้ไขได้ค่ะ

ในครั้งหน้า เตรียมพบกับโปรแกรมการคำนวณค่าขนส่ง (ธรรมดา, ลงทะเบียน และด่วนพิเศษ) อัตโนมัติค่ะ และเตรียมพบกับบริการใหม่ๆ พร้อมกับสาขาใหม่ที่
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี กับโปโปเร็วๆนี้ค่ะ
PoPoGiftshop